Omakotitalon antenniverkko

Omakotitalon suunnitteluvaiheessa on käyttäjien pyrittävä visioimaan mitä tarpeita tulevaisuudessa haluaa käyttää ja mihin on syytä varautua.

Pitkän kokemukseni (yli 30 vuotta antennialalla) mukaan omakotitaloa rakennettaessa TV-antenniin ei tahdo rahaa riittää. Satelliittivastaanoton yleistyminen on tosin joko parantanut tilannetta - tai yleisimmin ei.

Saamme kärsiä myös historian seuraamuksista. 50 - 60 luvuilla kun ensimmäisiä televisioita myytiin, ja minäkin alaa opettelin, sai antennin TIETENKIN kaupantekijäiseksi. Kun sen vain huomasi tinkiä, ja tämänhän me kaikki osaamme... Kaupantekijäisen maineesta ei tahdo millään päästä eroon. Vaikka laitteiston, jolla antennin signaalia hyödynnetään, arvo saattaa olla jopa kymmeniä tuhansia markkoja, useakin televisio, videot, stereot jne.

Antenni ei vaan saisi maksaa oikeastaan mitään. Eihän se kuitenkaan ole kuin yksi tärkeimpiä osia TV-vastaanotossa...

Ymmärrän kyllä rakentajaa, antennia ja sen vaatimien tarpeiden miettiminen aloitetaan usein juuri ennen muuttoa, kun joku TÄRKEÄ ohjelma (urheilua , kauniit - uhkeat yms.) pitäisi muuton jälkeen/jaloissa nähdä. Rakentamisen tässä vaiheessa tahtoo käytettävissä oleva raha olla vähissä. Jottei näin pääsisi tapahtumaan, olisi rakennuksen sähkösuunnitelmaan sisällytettävä suunnitelma antennijärjestelmästä.

Seuraavasta luettelosta löytyvät tarpeelliset tarvikkeet ja asennusohjeet

Antennit

YLE TV 1 , TV 2 , MTV 3 , TV 4 (ruotsi) , NELONEN ,ULA

VHF III ALUE (kanavat 5 – 12 ) antenni vahvistus 13 dB (yleensä Tv 1 ( Tv 2)) UHF ALUE (kanavat 21 – 60) antennin vahvistus 15 dB (yleensä Tv 2 MTV 3 NELONEN SVT Ruotsi)

ULA - ALUE antenni vahvistus 2 dB Mikäli halutaan paikallisradiolle antennia taloudellisin silloin on niin sanottu Z antenni jolloin vahvistusta ei ole, mutta verrattuna sisäantenniin tämä on kuitenkin merkittävästi parempi. UHF-antennin alue valitaan siten että tv 4 (ruotsi) ja Nelosen vastaanotot näkyvyysalueellaan on mahdollista. Satelliittivastaanottoon on syytä varautua ainakin kaapeloinnilla, asentamalla vähintään 4 antennikaapelia satelliittiantennille. Satelliittiantennin paikan voi melko tarkkaan arvioida satelliittikalenterin avulla. Siinä satelliittien suunta saadaan auringon suunnan perusteella. Kesällä on aurinko korkeimmillaan noin 50 astetta satelliittirataa (n.20 astetta) korkeammalla ja talvella taas alempana. Kaksi kertaa vuodessa radat kohtaavat helmikuun lopun ja lokakuun puolenvälin tienoilla.

Satelliitin valinta on tehtävä omien ohjelmatarpeitten mukaan. Thor (1 ° W) Elokuvakanavia ja urheilua Suomeksi tekstitettynä, Hot Bird (13 ° E) Englannin- Saksankielisiä ilmaisia urheilu/uutis- yms. kanavia.

Vahvistin

Vahvistinta tarvitaan jakoverkon vaimennusten kumoamiseen. Huonon kuvan parantamiseen vahvistin käy vain silloin kun kuvanlaatu on varjoton, mutta lievää kohinaa (lumipyryä) on tv kuvassa. Varjoja voidaan vähentää ja niitten häiritsevyyttä minimoida ainoastaan antennin paikkaa (sivusuunnassa / korkeudessa) muuttamalla tai antennin tehokkuutta (vahvistusta) lisäämällä

Vastaanottopaikan ja lähetysaseman välissä ollessa maastoesteitä mäkiä rakennuksia jne. tai jos vastaanotto sijaitsee tiheän puuston keskellä. Varjottoman tai ainakin katseltavan kuvan saaminen vaatii tarkkaa työtä ja mittalaitteet ammattitaitoiseltakin antennialan asiantuntijalta.

Satelliittivastaanoton lisääntyminen lisää vahvistinten tarvetta. Kun sen kuvaa halutaan katsoa muuallakin kuin sat - laitteen välittömässä läheisyydessä (makuuhuone / takkahuone lastenhuone jne.). Jakaminen muihin talon antennirasioihin tapahtuu sat – vastaanottimen rf. kanava (yleensä viritettävissä UHF kanaville välillä 40 – 50 joissain malleissa jopa 21 – 69) kytkemällä vahvistimen tulopuolelle ja vahvistamalla kuten muutkin kanavat. Antenneista ja sat - laitteita tulevien erilaisten tulojännitteitten vuoksi kanavakohtaisilla säädöillä varustetulla vahvistimella saavutetaan paras tulos.

Vahvistimessa säästäminen kostautuu koska silloin joutuu käyttämään antennirasioiden jakamisessa jakoja, jotka nimestään huolimatta ei ole tarkoitettu. antennirasioille jakamiseen ns. 1 dB:n antennirasiat (LARE 01 / APS 011 jne.) eivät sovita (päätä) linjaa olenkaan. Näin kytkentä lisää varjoja lähelle kuvaa, nämä vaikeuttavat teksti-tv:n ja NICAM:in (stereon) vastaanottoa.

Jakoverkko

Jakoverkko suunnitellaan / tehdään tähteen. Tähteen tehtävä antenniverkko tarkoittaa ettei yhtään antennirasiaa; edes samassa huoneessa kytketä sarjaan (peräkkäin). Tähtipiste suunnitellaan siten että jakovaimennus on alle 40 dB:tä taajuudella 862 MHz ( UHF kanava 69). Varaudutaan tulevaisuudessa lisääntyvän satelliittiohjelmien suorajakelun lisääntymiseen ja tähtipisteeseen asennettavaan monivalintakytkimen teknisiin tarpeisiin. (katso kaaviosta kytkentäesimerkkiä)

Varaudutaan ainakin kaapeloinnilla ja rasioinnilla siihen, että satelliittivastaanottimen ohjelma voidaan jakaa kaikkiin antennirasioihin, Näin mahdollistetaan ohjelmien vastaanotto (katselu) koko talossa. Tämä tapahtuu oletetuista satelliittivastaanottopisteistä asennetuilla paluusuunnan kaapelilla ( toinen kaapeli antennivahvistimelle ja toinen rasia viereen).

Satelliittivastanottopisteisiin asennetaan ns. kolmilähtöinen antennirasia (TV / ULA / sat, viimeksi mainitussa on kierteellä varustettu F-liitin), ja paluusuuntaan tavallinen antennirasia.

Kaapelointi tehdään sisäasennuskaapelilla (TELLU 13 tai vastaavaa) kaapelipituuksissa (n. 40 m). Mikäli kaapelipituus on pitempi on käytettävä pienempivaimennuksista kaapelia (TELLU 7 tai vastaavaa).

Talon tähtipiste kytketään siten, että kaikista satelliittivastaanottoon tarkoitetuista antennirasioista on mahdollista myös ohjata satelliittivastaanottimella monivalintakytkintä (13 /18 V ja 22 000 kHz on / ei, Diseg on / ei). Ohjaukset saadaan satelliittivastaanottimesta, näillä voidaan valita 4 jopa 8 eri satelliitin polarisaatiota tai suunnata kääntyvää satelliittiantennia.

Maadoitus

Kaikki antennit maadoitetaan määräysten mukaan vähintään 6 mm2 Cu, jakoverkko maadoitetaan järjestelmän (talon) ensimmäisestä yhteisestä tähtipisteestä sekä jokainen tähtipiste.

Lisätietoja ja taustaa omakotitalon antennijärjestelmän linkkeihin

Omakotitalon antennin suunnittelu perustuu samoihin periaatteisiin kuin minkä hyvänsä yhteisantennijärjestelmän, kyse on vain pienemmästä antennirasiamäärästä. Edellisen sivun Omakotitalon antennijärjestelmä tekstissä pyrin kertomaan antennisysteemin suunnitteluperiaatteista.

Satelliittiantennin sijoitusta ei Suomessa useinkaan voi paljoakaan valita koska satelliitit sijaitsevat alhaalla meiltä katsoen korkeimmillaan satelliitin korotuskulma on esimerkiksi Helsingissä n. 22°. Satelliittikalenterin avulla voit arvioida satelliittien suunnan auringon suunnan perusteella. Klikkaamalla Satelliittikalenteri NETTI voit "imuroida" tiedoston Excel muodossa, näin pääset muuttamaan sijainnin tarpeittesi mukaan.

Kuvassa esimerkkejä satelliittiantennin sijainnista pyrin antamaan vinkkejä vaihtoehtoisista "peilin" kiinnityspaikoista. Satelliittiantennin sijoittaminen maahan on huollon kannalta parhain, esimerkiksi talvella peiliin kerääntyneen lumen harjaaminen onnistuu helpommin. Klikkaamalla Talon peilit voit "imuroida" tiedoston Excel muodossa, (melko suuri kuva) ja näin pääset "piirtämään" kuvan itsellesi sopivammaksi.

Valmiiseen taloon on monien uusien kaapeleitten asentaminen vaikeaa ja jopa mahdotontakin ilman suuria rakennustöitä, Yksinkertainen antennikytkentä kuitenkin on melko helppo järjestää samalla se mahdollistaa myös nauhurin kuvan katselun koko talossa.

Klikkaamalla Simppeli kytkentä voit "imuroida" tiedoston Excel muodossa, ja näin pääset "piirtämään" kuvan itsellesi sopivammaksi ja samalla kuvan laatu paranee.

Uuden talon suunnittelussa on mahdollista ottaa huomioon tulevaisuuden tekniikka ja näin mahdollistaa samanaikainen satelliittivastaanotto useammassa talon eri huoneissa. Kaikki kanavavat (ohjelmat) kuitenkin on mahdollista kytkeä kaikkiin talon antennirasioihin. Kytkennän mahdollistaa satelliittivastaanottimissa oleva modulaattori (ei Mediamaster 9600 sarjan digivastaanottimissa). Modulaattori tosin ei ole kovin kaksinen eli kanavan paikalleen säätö vaatii rauhallisuutta rauhallisuutta ja vielä rauhallisuutta, lisäksi se saattaa hiukan ryömiä riippuen satelliittivastaanottimen lämpötilasta yms.

Omakotitalon tasokuva (putkitus kuva) pyrkii antamaan ideoita ja vinkkejä antenniverkon toimintaperiaatteesta. Klikkaamalla Tasokuvaa voit "imuroida" tiedoston Excel muodossa, ja näin pääset "piirtämään" kuvan itsellesi sopivammaksi ja samalla kuvan laatu paranee.

Olen piirtänyt tuplarasiat muutamiin yleisimmin käytettyihin huoneisiin. Kustannukset eivät kuitenkaan merkittävästi nouse vaikka jokaiseen huoneeseen asentaa molemmat rasiat valmiiksi. Tämä mahdollistaa kytkentöjen myöhemmän muuttamisen tarpeitten mukaan.

Omakotitalon kytkentäkaavio on tarkempi lohkokaavio järjestelmän toimintaperiaatteesta ja kytkennästä. Klikkaamalla kytkentäkaaviota voit "imuroida" tiedoston Excel muodossa, ja näin pääset "piirtämään" kuvan itsellesi sopivammaksi ja samalla kuvan laatu paranee.

Edellä esitetyissä esimerkeissä on samanaikainen satelliittivastaanotto eri satelliiteista mahdollista neljässä huoneessa. (isä urheilua, äiti elokuvaa, nuoriso musiikkivideoita ja lapset piirrettyä jne.). Kaikki kanavat ovat kuitenkin muidenkin katsottavissa, halujen mukaan.

Nauhurin kytkentä antenniverkkoon

Nauhurin (videon) kuvan järjestäminen antenniverkkoon vaatii kuitenkin muunlaisia järjestelyjä koska kiinteä kytkentä satelliittivastaanottimen tapaan aiheuttaa järjestelmään kiertoa. Tämä estää nauhurin katsomisen kokonaan. Jos nauhuri kuitenkin halutaan antenniverkkoon on siihen kytkettävä joko kanavanvaihtaja tai modulaattori, joilla molemmilla muutettaan nauhurin lähtökanavaa ja näin kiertoa ei synny. Halpoja muutaman satasen modulaattoreita on tullut markkinoille, lähinnä digitaalisatelliittivastaanottimien tarpeisiin, ne kuitenkin mahdollistavat tämänkin kytkennän kohtuukustannuksin. Modulaattori on syytä sijoittaa nauhurin välittömään yhteyteen, koska silloin kaapelitarve antennivahvistimelle on yksi kaapeli. Mikäli modulaattorin sijoittaa antennivahvistimelle tarvitaan kaksi kaapelia kuva (video) ja ääni (audio). Klikkaamalla nauhurin kytkentäkaaviota voit "imuroida" tiedoston Excel muodossa, ja näin pääset "piirtämään" kuvan itsellesi sopivammaksi ja samalla kuvan laatu paranee.

Kanavanvaihtajat

Kanavanvaihtajia käytetään yleensä vanhojen kerrostalojen antennijärjestelmissä. Niinpä niiden hinta liikkuu muutamassa tuhannessa eurossa, eli ne ovat yleensä liian kalliita. Myynnissä olevat kanavanvaihtajat perustuvat jonkun valmistajan mekaaniseen / sähköiseen rakenteeseen näin tämäkin vaikeuttaa käyttöä.

Ammattimies apuun!

Vaikka tässä olenkin yrittänyt kertoa omakotitalon antennijärjestelmän toimintaperiaatteesta ja kytkennästä suosittelen kuitenkin alan ammattihenkilöitten käyttöä, näin kokonaisuus tulee toimivaksi. Itse teen kytkentöjä Uudellamaalla Järvenpäästä käsin. Ota yhteyttä.